Nyhende

Legekontoret 26.09.2021

Grupper som er tilrådd influensavaksine årleg, og pneumokokk-("lungebetennelse") vaksine kvart 10. år:

  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Barn og voksne med: -diabetes type 1 og 2
    -kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
    -kronisk nevrologisk sykdom eller skade
    -nedsatt immunforsvar
    -svært alvorlig fedme (KMI over 40)
    -annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

  • Helsepersonell som har pasientkontakt.
  • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.