Nyhende

Legekontoret 26.09.2021

Grupper som er tilrådd influensavaksine årleg, og pneumokokk-("lungebetennelse") vaksine kvart 6. år:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med: -diabetes type 1 og 2
  -kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  -kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  -nedsatt immunforsvar
  -svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  -annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.