Tilgjengelighet

Innvendige dører

 • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge
 • Fri passasjebredde 86 cm

Skilt

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

Trapp

 • Håndløper på begge sider av trappeløp og sammenhengende rundt repo
 • God belysning langs trappeløp

Parkering

 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett

Heis

 • Eksisterende heis minimum størrelse 1,1 meter x 1,4 meter

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter
 • Synlig dør i forhold til veggfarge
 • Dør med drakraft under 3 kg. Manuell dørpumpe vil gi drakraft over 3 kg
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Belysning

 • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
 • Laboratorium 700 lux (minimum)

Resepsjon

 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
 • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle