Øyeblikkeleg hjelp

Legekontor, legevakt eller medisinsk nødtelefon?  Kva skal du velga når du treng øyeblikkeleg hjelp? Her får du oversikt over nødnummer.

Medisinsk nødtelefon: 113


Ved akutt eller livstruande situasjon. Heile døgnet.

(Når det ikkje er fare for liv: ring fastlegen din (eller Legevaktsentralen utafor vår åpningstid)).

Ring legevaktsentralen: 116 117


Dersom det gjeld øyeblikkeleg hjelp, og du ikkje får tak i fastlegen/fastlegekontoret (spesielt utafor legesenteret si opningstid). Nummeret er tilgjengeleg heile døgnet.

Legekontoret: 56 53 30 90


(tast 1 for øyeblikkeleg hjelp) - vi er der også for øyeblikkeleg hjelp/ting som hastar. Nummeret er åpent i heile arb.tida kl 0800-1600.


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening