Nyhende

Viktig informasjon

Legekontoret 26.09.2021

Informasjon om Koronavirus

Dersom du har luftvegssymptom, er i karantene eller kan vera smitta av koronavirus – skal du framleis ikkje møta opp direkte på legekontoret: kontakt oss pr tlf/e-konsultasjon!

Nyttig flytskjema: Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? - FHI

Du finn elles svar på mange spørsmål på fhi.no (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus), helsenorge.no

Følg og med på Voss Herad sine websider. 

Dersom du  ikkje finn svar på viktige spørsmål, kan du og ringa FHIs informasjonstelefonen på 815 55 015.

Det er sjølvsagt viktig at du tek kontakt om du har sjukdom som ikkje har noko med smitte eller korona å gjera, og vi vil sørga for at du som har kronisk sjukdom framleis skal få den oppfølginga og hjelps du treng.

  • Kontakt oss helst digitalt (e-konsultasjon) om det ikkje hastar, vi er og tilgjengelege for  tlf-konsultasjon eller videokonsultasjon.
  • Ved hast: Ring oss på telefon 56 53 30 90 , tast 1.
  • Ved mistanke om akutt, alvorleg sjukdom og du ikke får tak i oss,  ring legevakt på 116 117.
  • Ved akutt naud eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113.

Meir informasjon om koronavirus:

HelseNorge.no | Hvordan forebygge smitte | Områder med spredning | Sykepenger under koronapandemien

Corona virus information

If you are potentially infected, in quarantine, are at risk of infection, or have respiratory symptoms, please contact us before you visit our premises.

You can find answers to many questions at  (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus), or helsenorge.no

If you do not find answers to important questions, you can also call the FHI information phone on 815 55 015.

Of course, it is important that you contact us if you have a disease that is unrelated to the corona virus, and we want to make sure that if you suffer a chronic illness that you will still get the follow-up and help you need.

  • Contact us digitally if it is not urgent, you can also call us on 56 53 30 90 .
  • If acute, serious illness is suspected, please call an emergency room on 116 117.
  • In case of emergency or danger to life and health - call the emergency medical number113.

Useful links

HelseNorge.no | How to Prevent Infection | Areas affected | Sick leave during the Covid-19 pandemic