Nyhende

Viktig informasjon

Legekontoret

SOMMARTID

Frå 20.juni til 12.august er her sommartid med mange legar på ferie. Det gjev stor pågang, og vi må i denne perioden prioriotera strengt kva tilstandar som skal til lege/sjukepeiar. Vi ber om forståing for dette.