Nyhende

Legekontoret 26.09.2021

JANSSEN COVID-vaksinen vil IKKJE bli tilbydd hos oss

Vossevangen legesenter føl faglege tilrådingar frå FHI, Helsedirektoratet og Legeforeninga, og tilbyr ikkje den omdiskuterte JANSSEN COVID-vaksinen fordi:

-vaksinane i vaksinasjonsprogrammet er alle betre

-alle er vaksinerte innan kort tid no

-legen er uansett ansvarleg for forsvarlegheita av føreskrivinga

-føreskriving vil krevja grundig informert samtykke dvs grundig informasjon inkl. legetime

-vi har ikkje kapasitet til å bruka så mykje resursser på noko som gir så lite (ingenting)