Legekontoret nyttar «Normaltariff for allmennpraksis»/veil.prisar fastsett av Den norske lægeforening.

Sum merkt med * vert rekna som eigenandel og vert påfør kvitteringskort (ev. vert dekt av frikort).

Legekonsultasjon

Vanleg legekonsultasjon 152 kr.
Tillegg for spesialist i allmennmedisin 49 kr.
Tillegg når pas. ikkje er tilknytt fastlegeordninga 114 kr.

Utan legekonsultasjon

Enkel pasientkontakt ved frammøte/bud (henting av resept etc.) 54 kr.
Eksp.gebyr (sending av henv./resept pr telefon /e-post) 59 kr.
Blodprøve/urinprøve 108 kr.
Graviditetstest 150 kr.
Vaksinasjon o.l. 150 kr.
Kort attest utan konsultasjon – etter tidsbruk 250 kr.
Tidkrevjande attest utan konsultasjon – etter tidsbruk 500 kr.
Legeattest til Transportordninga for rørslehemma 250 kr.
Legeopplysingar ved Søknad om sjukeheimsplass 400 kr.
Utskrift av journal 85 kr.