Jelena Lazetic-Marinkovic

Jelena Lazetic-Marinkovic

Lege
Jelena Lazetic-Marinkovic har siden desember 2013 jobbet som allmennpraktiserande fastlege ved Vossevangen Legesenter. Ho er norsktalande og flyttet til Norge i 2009. Utdanna i Serbia 2006, har jobba som allmennlege/legevaktslege i Serbia og har dessuten erfaring fra sjukeheim.
Jakob Virenfeldt Christiansen

Jakob Virenfeldt Christiansen

Lege
Jakob Virenfeldt Christiansen startet januar 2014 opp som som allmennpraktiserande fastlege ved Vossevangen Legesenter. Han er utdannet på Aarhus Universitet, Danmark i 2012 og har erfaring fra akuttmedisin, infeksjonsykdommer og kirurgi. Tilleggsjobb som medisinsk faglig ansvarlig lege på Voss Interkommunale Legevaktstasjon og Interkommunal Legevaktsjef.
Vigleik Kolltveit

Vigleik Kolltveit

Lege
Allmennpraktiserande lege MDNLF - spes. i allmennmedsin. Utdanna cand. med. (lege) ved Universitetet i Bergen 1983. Seinare turnuslege ved Sentralsjukehuset i Sogn og fjordane (Førde) og Knarvik. Etter dette stort sett allmennpraksis. 1 års teneste ved Bergen Legevakt. Spesialist i allmennmedisin frå 1991. Allmennpraksis på Voss sidan 1989. I mange år tilleggsstilling som helsestasjonslege Voss helsestasjon. No skulelege ved Voss Ungdomsskule kvar torsdag kl 1240-1430.
Jarle Tveit

Jarle Tveit

Lege
Kandidat fra Oslo Universitet i 1980. Erfaren fastlege som har drevet praksis på Vossevangen siden 1983. Allsidig kompetanse innan det allmenmedisinske spesiale. Tar ikkje pasientar på onsdagane, da denne dagen er reservert til administrativt arbeid. Fusjonerte januar 2016 sin fastlegepraksis med Vossevangen Legesenter.
Petter Røhmesmo

Petter Røhmesmo

Lege
Allmennpraktiserande lege. Utdanna cand. med. (lege) ved Universitetet i Krakow 2014. Seinare turnuslege Voss Sjukehus og Eidfjord kommune. Han byrjar hos oss 1 mars 2016 hvor han tar over praksisen til pensjonerte fastlege Gjermund Valland (i mellomtida vert praksisen teken hand om av dei andre legane ved Vossevangen legesenter).
Beate-Christin Hope Kolltveit

Beate-Christin Hope Kolltveit

Sjukepleiar
Spesial sjukepleiar i diabetes med mange års erfaring frå primærhelsetjenesten (pleie og omsorg/sjukeheim/legesenter), og spesialisthelsetjenesten (medisinsk avd/intensiv avd/akutt mottak/AMK-sentral). Utdanning: grunnfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt grunnfag i psykologi ved UiB. Vidareutdanning i palliativ omsorg og diabetes. Master i klinisk sjukepleie/diabetes. For tida doktorgradsstipendiat innan diabetes ved Universitetet og Høgskolen i Bergen (75% stilling), og diabetessjukepleiar ved Vossevangen legesenter (20%). Reknar med å fullføra doktorgraden ila 2017.
Trine Gjeraldstveit

Trine Gjeraldstveit

Legesekretær
Legesekretær med mange års erfaring frå sjukehus og no allmennmedisin. Hun har dessutan erfaring frå blant anna helse og omsorg i Voss Kommune. Begynte i 2011 på Vossevangen Legesenter. Spesiell ansvarsområde innanfor administrasjon.
Anita Bø Røen

Anita Bø Røen

Sjukepleiar
Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukeheim, sjukehus og allmennmedisin. Ho har vært med sidan Vossevangen Legesenter starta opp i 2004. Hun har spesialkompetanse og erfaring innan kostveiledning og livsstilsendringer (bl.a. batchelor oppgåve om ernæring). Dessuten reisemedisinsk kompetanse.
Randi Eide Nesheim

Randi Eide Nesheim

Sjukepleiar
Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukehus og allmennmedisin. Begynte i praksisen til fastlege Bernt Dalltveit, som gikk av med pensjon i 2012. Ho har bl.a. god kompetanse innan sår/sårbehandling.
Bodil Hordvik

Bodil Hordvik

Helsesekretær
Helsesekretær med 3 års utdanning pluss mange års erfaring frå hudlege Danielsen på Voss, samt allmennmedisin. Spesialkompetanse på sårbehandling og hudsykdommer.
Ragnhild Raa Ravndal

Ragnhild Raa Ravndal

Sjukepleiar
Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukeheim og sjukehus. Ho har spesiell interesse og kompetanse innan astma/KOLS/lungesjukdomar.
Synnøve Grevle Vik

Synnøve Grevle Vik

Legesekretær
Legesekretær med over 25 års erfaring fra Jarle Tveit sitt legekontor på Voss. Flyttet med Tveit i fusjonen av legekontor januar 2016.