Knut Eirik Ringheim Eliassen

Knut Eirik Ringheim Eliassen

Lege
starta 1.mars 2018 som fastlege ved Vossevangen Legesenter og har overteke for Jelena Lazetic-Marinkovic. Utdanna lege ved Syddansk universitet, Danmark i 2005, og har erfaring fra allmennmedisin/legevakt, og 1 år på Medisinsk avdeling, Voss sjukehus. Han har i tillegg bl a hatt verv i Legeforeninga, vore sekretær for «Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» og har doktorgrad om i allmennmedisin
Jakob Virenfeldt Christiansen

Jakob Virenfeldt Christiansen

Lege
startet januar 2014 opp som allmennpraktiserande fastlege ved Vossevangen Legesenter. Han er utdannet på Aarhus Universitet, Danmark i 2012 og har erfaring fra akuttmedisin, infeksjonsykdommer og kirurgi. Forsket på tuberkulose, Malaria og HIV og vært utstasjonert i Afrika tidligere. Tilleggsjobb som medisinsk faglig ansvarlig lege på Voss Interkommunale Legevaktstasjon hvor han er tilknyttet fredags formiddag.
Vigleik Kolltveit

Vigleik Kolltveit

Lege
Allmennpraktiserande fastlege MDNLF - spes. i allmennmedsin. Cand. med. (lege) ved Universitetet i Bergen 1983. Seinare turnuslege ved Sentralsjukehuset i Sogn og fjordane (Førde) og Knarvik. Etter dette stort sett allmennpraksis. 1 års teneste ved Bergen Legevakt. Spesialist i allmennmedisin frå 1991. Allmennpraksis på Voss sidan 1989. I mange år tilleggsstilling som helsestasjonslege Voss helsestasjon, seinare skulelege Voss Ungdomsskule, og no tilsynslege ved Vetleflaten omsorgssenter kvar tysdag kl 0900-1200.
Jarle Tveit

Jarle Tveit

Lege
Cand. med. (lege) ved Universitetet i Oslo 1980. Erfaren fastlege som har drive praksis på Vossevangen sidan 1983. Allsidig kompetanse innan det allmenmedisinske spesiale. Tek ikkje pasientar på onsdagane, då denne dagen er reservert til administrativt arbeid. Fusjonerte januar 2016 sin fastlegepraksis med Vossevangen Legesenter. Tilleggsstilling som tilsynslege ved Hagahaugen aldersheim kvar onsdag.
Petter Røhmesmo

Petter Røhmesmo

Lege
Allmennpraktiserande lege. Utdanna cand. med. (lege) ved Universitetet i Krakow 2014. Seinare turnuslege Voss Sjukehus og Eidfjord kommune. Han byrja hos oss 1 mars 2016 hvor han tok over praksisen til pensjonerte fastlege Gjermund Valland. Aktuelt i permisjon i ett års sjukehuspraksis på Voss DPS, Bjørkeli
Rønnaug Een

Rønnaug Een

Lege
Allmennpraktiserande lege. Cand. med. (lege) ved Universitetet i Bergen 2010. Turnuslege Voss Sjukehus og Voss kommune. Seinare lege ved Medisinsk avd Voss sjukehus, og kommunelege Voss kommunelegekontor. Byrja som legevikar ved Vossevangen legesenter sommar 2016. Tilleggsstilling som skulelege Voss ungdomsskule kvar torsdag kl 1245-1430.
Trine Gjeraldstveit

Trine Gjeraldstveit

Legesekretær
Legesekretær med mange års erfaring frå sjukehus og no allmennmedisin. Hun har dessutan erfaring frå blant anna helse og omsorg i Voss Kommune. Begynte i 2011 på Vossevangen Legesenter. Spesiell ansvarsområde innanfor administrasjon.
Anita Bø Røen

Anita Bø Røen

Sjukepleiar
Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukeheim, sjukehus og allmennmedisin. Byrja ved Vossevangen Legesenter i 2004. Ho har spesialkompetanse og masse erfaring innan kostveiledning, livsstilsveiledning (bl.a. bachelor oppgåve om ernæring) og reisemedisin.
Randi Eide Nesheim

Randi Eide Nesheim

Sjukepleiar
Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukehus og allmennmedisin. Begynte i praksisen til fastlege Bernt Dalltveit, som gikk av med pensjon i 2012. Ho har bl.a. god kompetanse innan sår/sårbehandling.
Beate-Christin Hope Kolltveit

Beate-Christin Hope Kolltveit

Sjukepleiar
Spesialsjukepleiar i diabetes med mange års erfaring frå primærhelsetenesta (pleie og omsorg/sjukeheim/legesenter), og spesialisthelsetenesta (medisinsk avd/intensiv avd/akutt mottak/AMK-sentral). Utdanning: grunnfag i administrasjon og organisasjonsvitskap, samt grunnfag i psykologi ved UiB. Vidareutdanning i palliativ omsorg og diabetes. Master i klinisk sjukepleie/diabetes. For tida doktorgradsstipendiat innan diabetes ved Universitetet og Høgskolen i Bergen (75% stilling), og diabetessjukepleiar ved Vossevangen legesenter (20%). Doktorgrad innan diabetes november 2017.
Ragnhild Raa Ravndal

Ragnhild Raa Ravndal

Sjukepleiar
Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukeheim og sjukehus. Ho har spesiell interesse og kompetanse innan astma/KOLS/lungesjukdomar.
Bodil Hordvik

Bodil Hordvik

Helsesekretær
Helsesekretær med 3 års utdanning pluss mange års erfaring frå hudlege Danielsen på Voss, samt allmennmedisin. Spesialkompetanse på sårbehandling og hudsykdommer.
Synnøve Grevle Vik

Synnøve Grevle Vik

Legesekretær
Legesekretær med over 25 års erfaring fra Jarle Tveit sitt legekontor på Voss. Flyttet med Tveit i fusjonen av legekontor januar 2016.
Laila Ringheim

Laila Ringheim

Sjukepleie
Sjukepleier som byrja på Vossevangen Legesenter 01.03.2018. Bred klinisk erfaring fra sjukehjem og Voss Sjukehus.