Offentlige samarbeidspartnere

Det offentlige Norges helseportal for befolkningen: Portalen inneheld pasientinformasjon i vid forstand: Nyhendeartikler om helse, brosjyrer om sjukdomar, informasjon om helsetenesta og dine rettar som pasient. Her finn du og (krev Bank ID) dine eksisterande elektroniske reseptar.

Informasjon om sjukmelding, trygdeytingar mm.

Helfo

Informasjon om fastlegeordninga finn du her. Det er også her man kan bytte fastlege. (krever innlogging)

vossl(1)

Nyheter, informasjon og selvbetjeningsløsninger fra Voss Kommune

Pasientsentrert helsetjeneste

Helsenorge

Informasjon om ordninga med fritt behandlingsvalg, og opplysingar om ventetid ved dei einskilde sjukehusa for ymse inngrep.

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientforening har lang erfaring med å hjelpe pasienter som har problemer med helsevesenet. Foreningen har gitt gratis hjelp til pasienter i 31 år. De gir også råd og forslag til myndighetene for å forbedre helsevesenet.

helsenett-logo-200x55

Pasientinformasjon av generell høy kvalitet.

NHI.no-pro

Pasienthandboka med mer informasjon av generell høy kvalitet.